Sosiale konsekvenser med kunstig intelligens

Forrige innlegg skreiv jeg om Kunstig intelligens, om at det mulig kan ta over jobber. Det eksempelet jeg brukte da var innen dagligvare. Da valgte jeg også å skrive om markedsføring med kunstig intelligens med denne artikkelen https://kampanje.com/annonse/salesforce/flere-bruker-kunstig-intelligens-i-markedsforing/. I dette innlegget kommer jeg til å skrive om personvernet vårt kan bli truet av kunstig intelligens.

Kunstig intelligens blir det bare mer av, det er da viktig å kunne sette regler som opprettholder menneskers personvern. Kunstig intelligens er samler inn ekstreme mengder data. Det kan være positivt for effektiviteten av maskiner og den kunstige intelligensen. Det er også negativt for det kan gå utover personvern og regler. Det finnes mange gråsoner og litt mer uklare regler, det finnes mange eksempler på når personvern ikke er etisk riktig. Et godt eksempel på dette er smittestopp appen som ble lansert våren 2020. Problemet med appen var at den samlet inn informasjon om posisjonen og bevegelsene til brukerne i en stor database(nrk.no). Denne appen brøyt personvernregler og GDPR loven.

Bilde: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

GDPR er en personopplysningslov som gjelder i EU/EØS land og det kom i 2018. GDPR loven går foran norsk lov. (Datatilsynet.no) ifølge datatilsynet går loven ut på at personopplysninger skal behandles på en rettferdig måte. Informasjonen som blir hentet inn må være hentet inn for spesifikke formål, og den skal ikke behandles på en ny måte etter det. Noe annet som er viktig for å ikke bryte disse reglene er at dataen som blir hentet inn skal være relevante og begrenset for det som er nødvendig, altså dataminimering. Informasjonen kan heller ikke lagres i identifiserbar form, slik som skjedde med smittestopp appen som ble lansert vår 2020.

Som nevnt ovenfor så er dataminimering viktig for å ikke bryte GDPR loven, men Kunstig intelligens er vanligvis opptatt av store mengder data og personopplysninger. Så når den personlige dataen er hentet inn må bruken av dataen bli begrenset mest mulig og minimere graden av identifisering. Det er vanskelig å vite om hva som er nødvendig og relevant data. Det er da veldig viktig at dataminimerer mest mulig å vurdere underveis.

Bilde: https://unsplash.com/photos/466ENaLuhLY

Kunstig intelligens og jobber i fremtiden

Nå som Kunstig intelligens bare blir mer og mer av så må det også være personer som lager systemene, velge innstillinger og lignende. Det er da mennesker som gjør dette og med måten ting utvikler seg så må da også regler utvikles fortløpende. Med andre ord, kunstig intelligens kommer til å gjøre livet mye lettere for folk og kanskje ta noen jobber. Men med at kunstig intelligens endrer seg mye og regler endrer seg så har eierne av de som bruker denne kunstige intelligensen sørge for at regler ikke brytes. Bedrifter vil i fremtiden ha ansatte som passer på lover og regler med all den dataen de samler inn. For reglene i fremtiden kommer alltid til å være et dilemma som bedrifter og staten må kunne dokumentere, argumentere og stå for vaglene de tar med all dataen de samler inn.  

Fysisk sikkerhet med Kunstig intelligens

Når folk nevner kunstig intelligens tenker man som regel på selvkjørende biler, busser og lignende. Med overskriften fysisk sikkerhet burde man tenke litt om slik teknologi er trygt og om man kan stole blindt på Kunstig intelligens som tar voksne og barn til jobb og skole uten at en fysisk person har ansvaret for det. For noen år siden kom Tesla ut med automatisk kjøring med modell S på motorveier, og det ble svært populært. Det gikk da en viral video av der en person sov bak rattet i Teslaen sin når den kjørte. Etter den ble viral måtte man alltid holde to hender på rattet når den var på autopilot. Her er en artikkel på hvorfor man ikke burde stole blindt på Kunstig intelligens: https://electrek.co/2019/12/30/tesla-drivers-crash-hands-wheel-autopilot/

Kilde:

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/rettigheter-og-plikter/rapporter/rapport-om-ki-og-personvern.pdf

NRK: https://www.nrk.no/norge/hundrevis-av-it-eksperter-fra-hele-verden-ut-mot-sporingsapper-som-norske-smittestopp-1.14988352

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *