Filterbobler og Ekkokamre

Algoritmer er noe som styrer resultatet i et nettsøk i for eksempel Google eller Youtube. Hensikten til algoritmer er at man skal få gode resultat av søket sitt, altså å få den mest relevante informasjonen for deg. I dette innlegget skal jeg skrive om filterbobler og ekkokamre, og hvordan de fungerer med digital markedsføring. Samtidig vil jeg nevne noen konsekvenser av dette.

Filterbobler er forskjellige filter som blir brukt til å filtrere bort veldig mye informasjon slik at brukeren sitter igjen med det som er innenfor den filterboblen. Hver gang vi bruker sosiale medier, er inne på nettbutikker, leser nyhetssaker, bruker google og lignende så vil det bli dannet en filterboble som filtrerer bort mye informasjon og gjør resultatet av søket mer relevant til brukeren. Filterbobler kan være veldig effektivt med digital markedsføring og for digitale plattformer. For eksempel om man ser etter en ny sofa og har googlet og leita etter informasjon om sofaer. Går man da inn på Finnn.no vil man da få opp nede på siden «Anbefalinger til deg». Det er flere nettsider og butikker som bruker dette til et salgsverktøy og det kan være veldig effektivt.  

Når filterboblene filtrerer bort den informasjonen man leter etter så kan dette gi store konsekvenser. De største konsekvensene med dette er spesielt i politikk og lignende. I denne tiden vi er i nå så er det mye snakk om Covid-19 vaksinering. Personlig så visste ikke jeg at det var så mange som 18% som ikke ville ta vaksinen ifølge dagsavisen. Det finnes folk som både tror at Covid-19 ikke er farlig og at vaksinen kan være farlig. De som allerede har søkt seg opp om Covid-19 og har forstått det slik at det ikke er så farlig vil da få filtrert informasjon gjennom filterboblen som gjør det slik at de ikke får det fulle bildet av informasjonen og kan føre til at de ikke har troen i det hele tatt på vaksinen. Dette er da et typisk eksempel på konsekvensen til filterbobler. De gir kanskje ikke feilinformasjon, men det filtrerer ut mulig viktig informasjon som ikke blir tatt med i søkeresultatet.

Foto: Dane Deaner

Ekkokammer er nesten det samme som filterbobler. Et ekkokammer er filtrert informasjon som samles på ett sted. Et ekkokammer oppstår når man er en gruppe mennesker som finner informasjon og deler den informasjonen til hverandre. Da vil den informasjonen de deler med de andre være forsterket for man har flere som er enig med hverandre og informasjonen vil bli repetert. Så et ekkokammer er på en måte en gruppe med personer som har en relativt lik filterboble. En effekt av dette er at det blir en polarisering mellom grupper. Det gjør slik at falsk informasjon kan bli spredt og at det blir mye feilinformering. Et godt eksempel på en negativ konsekvens med ekkokammer er stormingen av Kongressen i Amerika for et par uker siden. Der det var blant annet en gruppe som har en tro på Qanon, og de tror at Donald Trump er folkets redningsmann.

 Foto: Manuel Balce Ceneta, AP

 Så med det eksempelet jeg tok ovenfor med at det var 18% som ikke ville ta vaksinen, så er ikke motstandere av vaksiner ikke noe nytt, men det finnes allerede ett ekkokammer av folk som er imot vaksiner. Dette vil da forsterke den filtrete informasjonen som de har funnet om covid-19 vaksinen. Og når det havner i ett ekkokammer kan det få en stor konsekvens for at feilinformasjon blir spredt og andre vil bli påvirket av ekkokammeret.

Hva burde man gjøre?

At det finnes filterbobler gjør ikke det at man skal slutte å bruke internett og holde seg unna alt av informasjon fordi det kan være falskt, men det å vite at det finnes filterbobler er viktig. For å unngå at man havner i et ekkokammer, selv om det ikke alltid betyr at det er negativt. Man burde være mer åpen og ikke lese kun VG eller kun TV2. Det å se ting fra ulike perspektiver er også ganske viktig, for en sak har alltid to sider. Og å se på kildene til det man leser fra, og ikke tro på absolutt alt man leser.

Konklusjon

Nå har det blitt skrevet mye negativt om Filterbobler og ekkokamre. Og det er ikke slik at det kun er negativt. Det er en grunn til at filterbobler har blitt laget og algoritmer blir brukt. Dette er for at en bedrift skal lettere treffe målgrupper og brukere vil lettere finne det man søker etter. Og ekkokamre kan være veldig nyttig, for da kan man finne folk som har mye peiling på enkelte ting. Det man må være forsiktig med er feilinformasjon, ikke tro på alt man leser.

Kilder:

https://snl.no/algoritme

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

https://www.aftenposten.no/verden/i/Ga0dVq/det-er-dramatiske-dager-i-usa-her-faar-du-oversikt-over-det-som-har-sk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *