Fremtidens betalingsmetode

Når jeg hører blokkjede eller kryptovaluta, tenker de aller fleste på Bitcoin. Bitcoin ble lansert i 2009 som en kryptovaluta fritt fra banker. I følge finansans.no slapp Sathoshi Nakamato den første blokken. I dette blogginnlegget skal jeg forklare hva Bitcoin er og hvordan blokkjede fungerer.

Foto: bert brrr

Blokkjeder

Når man tenker på blokkjeder høres det veldig vanskelig og avansert ut. Men en blokkjede kan egentlig være ganske likt programvaren «Excel», bare resistent mot endring og at den er delt med andre. En blokkjede kan bli brukt til å loggføre, det er stor fordel for hva som kan bli gjort med dette. Det er mulig å spore, registrere og synliggjøre alt av digitale transaksjoner. Samtidig er det ingen som administrerer blokkjeder, og det gjør det mye tryggere og raskere istedenfor at man har en tredjepart som administrerer, som for eksempel bank, advokater og andre lignende tredjeparter som dokumenterer transaksjoner digitalt. Snl.no beskriver en blokkjede på følgende måte «en åpen og distribuert regnskapsbok som kan lagre transaksjoner mellom to eller flere parter på en verifiserbar måte».

Bruksområder til Blokkjeder

Som nevnt over er kan blokkjede være en form for erstatning for blant annet banker, men også være veldig effektivt til bruk av sykehus og leger. Sånn det er nå så kan du gå på legen for å få behandlet for en infeksjon for eksempel, og en måned senere så blir du syk igjen og befinner deg på andre siden av landet så må all dokumentasjon være tilgjengelig for andre legen. Nå til dags kan det være avvik på dokumentasjon og deling av pasienten til andre leger. Med blokkjeder blir det mer effektiv dokumentering og pasienten kan selv få tilgang til informasjonen, dette vil gjøre det lettere å få samarbeidet med jobben, med tanke på sykmelding og tilrettelegging av arbeid slik man vet mer om den sykmeldte.

Foto: Andre Francois McKenzie

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en valuta som blir kalt for en kryptovaluta. Det betyr at man bruker det som et betalingsmiddel som bruker kryptografi for å ha sikre og anonyme overføringer. Bitcoin er ikke en mynt man kan ta på, det er en digital mynt som man har på en nettside. Det som er spesielt med Bitcoin er at det ikke er eid av noen land eller noen myndigheter.

Så skal man forstå seg på Bitcoin så må man skjønne at de blir laget med «mining». Bitcoin mining er at det er flere datamaskiner som jobber med å løse vanskelige mattestykker. Når disse datamaskinene jobber med å løse regnestykket så skjer det to forskjellige ting. Først når mattestykkene blir løst så blir det først og fremst Bitcoin ut av det. «mining» betyr gruvedrift på Norsk, og det kan sammenlignes med nettopp det å skulle slå på stein og lete etter gull. Det andre som skjer er at når det er flere datamaskiner som jobber med mattestykket er at betalingsnettverket til Bitcoin blir opprettholdt, og sikre trygge transaksjoner.

Foto: Ben Sweet

Konklusjon

Blokkjeder er relativt ny teknologi og det største vi vet om som bruker blokkjedeteknologi er Bitcoin. Det har vært ute i 12 år nå og man skaffer seg god erfaring med hvordan det påvirker brukerne og hvordan det blir brukt i markedet. Med blokkjeder så er det ingen tredjepart som administrerer blokkjeden og det gir store fordeler med dette. Dette gjør blokkjeder veldig troverdig med tanke blant annet korrupsjon og diverse som gjør at man ikke har stor tillit til de som administrerer dataen. Med blokkjeder vil det også være flere fordeler enn kun det at det er troverdig, men også en mer effektiv måte å dokumentere på. Nå til dags er det veldig lett å forfalske dokumenter som for eksempel sertifikater og diverse lisenser. Der er også blokkjede en solid løsning når man behandler slik dokumentasjon. Jeg tror i fremtiden at det kommer til å bli mye mer blokkjeder og det vil gjøre mye av dokumentforvaltning og transaksjoner. Som nevnt tror jeg sykehus og leger vil begynne å bruke det. Banker har mest sannsynlig ikke lyst å bruke dette, fordi blokkjeder vil fjerne store deler av avgifter. Man har ikke bruk for avgifter fra en tredjepart når man har en sikker overføring med blokkjede.

Jeg vil avslutte innlegget med å nevne en konsekvens av blokkjeden Bitcoin. Siden det er en helt anonym og sikker måte å overføre penger på vil det bli brukt mye av de som vil være mer anonyme. Altså mye av Bitcoin bruken blir brukt med narkotikahandel og lignende, og det kan være skummelt for da har man ingen måter å koble de kriminelle personene opp med pengene de får (i Bitcoin). Det som hindrer at Bitcoin blir brukt så mye er at verdien er av selve Bitcoinen er varierende, altså at volatiliteten er veldig høy. For eksempel om man får lønn i Bitcoin kan det hende at du får 50% mindre lønn ene måneden for da var prisen på Bitcoin halvert seg.

Kilde:

https://finanssans.no/hva-er-bitcoin

https://snl.no/blokkjede

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *