Bedrifter blir mer bærekraftige

Dette blogginnlegget kommer til å handle om hvordan bli en mer bærekraftig bedrift, og grønn vekst. FN sin definisjon på bærekraftig utvikling er «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.». FN har 17 bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å kunne utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe...