LinkedIn Nettverksbygging i praksis

I dette blogginnlegget har jeg tatt et på kurs på forhånd som handler om hvordan man kan utvikle nettverket og skaffe seg mentor på en solid måte. Kurset heter First Round som er Networking Basics, og er laget av Paul Pesek. Kurset er gratis og egner seg bra for oss som studerer og vil utvide nettverket sitt.  Kurset går gjennom 8 forskjellige moduler, og man går gjennom nyttige hjelpemidler for å bygge et bedre nettverk.

  1. Din profesjonelle identitet

Denne modulen handler om seg selv, sin identitet og hvordan man blir sett på. Da er det viktig å være profesjonell og utvikle videre den profesjonelle identiteten. Når man er ferdig utdannet så vil man mest sannsynlig ikke bli sett på som den mest profesjonelle fra andre med lang erfaring, det hjelper da med god selvtillit og fokus på selvutvikling. Da vil man få en god profesjonell identitet. Dette kurset nevner 5 forskjellige kvaliteter man burde tenke på under nettverksbygging.

Empati: Se ting fra andres perspektiv

Nysgjerrighet: Vise interesse

Takknemlighet: Vise takknemlighet når personer bruker tid på deg

Relevans: Forklare nyttigheten

Respekt: Behandle andre sånn som du selv ønsker å bli behandlet

2 Finne mentor via LinkedIn

LinkedIn er verdens største profesjonelle nettverk på internett. Det er et sosialt medium som brukes til å se ledige stillinger, følge bekjente og kollegaer sine tidligere arbeidsplasser og nåværende arbeidsplasser. Den hjelper til med å styrke profesjonelle relasjoner. Denne modulen har 4 forskjellige måter å finne mentor eller andre viktige profesjonelle personer:

  1. Perfect overlap: Dette er noen man har i nettverket fra før av. f.eks. kollega i avdelingen eller noen i klassen.
  2. Great overlap: Dette er nesten likt som Perfect overlap, men det er noen som har gått samme skole, eller jobber i bedriften.
  3. Similarities: Dette er personer med likheter som f.eks. likheter i utdannelse eller likheter i arbeid.
  4. Someone interesting: Her trenger det ikke være noen likheter eller relasjoner, men rett og slett bare at personen virker interessant og vil vite mer.

Når man bruker LinkedIn så vil man se på profilen til personer hvor de kommer fra, hvilken utdanning de har og hvor de jobber osv. Man kan da søke på LinkedIn og finne personer ut ifra de resultatene man får, og utvide sitt nettverk.

3 Ta kontakt via LinkedIn

Når man har funnet en person som man ønsker å kontakte i jobbsammenheng så er LinkedIn ypperlig å bruke. I kurset lærer vi forskjeller mellom mail og LinkedIn, og enkelt forklart Så er LinkedIn godt egnet til å sende melding i jobbsammenheng for man har allerede opprettet en profil og en CV der. Det gjør det lett for mottakeren å se profesjonaliteten og seriøsiteten. E-post passer best å bruke når man kommuniserer mindre formelt. Når man tar kontakt er det viktig å sjekke skrivefeil og at man har riktig navn på både navnet til personen og bedriften og budskapet kommer skikkelig godt frem.

4 Koordinering av samtaler

Når man skal snakke med en profesjonell person er det viktig å koordinere samtalen. De man kontakter er personer av interesse og har sannsynligvis en hektisk hverdag. Derfor er det viktig å ikke skrive for mye og holde meldingene enkle. Samtidig som man får kontakt med personen så kan man også sende mobilnummeret sitt, eller eventuelt gå over til å sende e-post om det er enklere for personen. Da er det viktig å huske på de 5 kvalitetene som nevnt i punkt 1.

Foto: Adem AY

5 Navigasjon av en samtale

Denne modulen handler om hvordan man skal bruke den første samtalen på den mest effektive måten. Kurset går gjennom flere eksempler, men det er viktig å tenke på de 5 kvalitetene i punkt 1. Selv om det er en «profesjonell» samtale så er det viktig å tenke på relasjon og tenke også vennskapelig for å få en god flyt i samtalen.

6 Fremstå profesjonell

I denne modulen er det meningen å klare å få det man ønsker ut av samtalen. Man går da dypere til verks og skal fremstå profesjonell. Istedenfor å intervjue personen så skal man heller få til en interessant samtale, og man må da planlegge litt for hva man skal si og hvilke spørsmål man skal stille. I kurset så får man vite flere eksempler som:

  • Hvem er du?
  • Ferdighetene og interessene
  • Din karriere og veien til der du er nå
  • Hva du ønsker å få ut av samtalen

7. Forberedelse ved research og spørsmål

Forberedelsene gjør man så klart før samtalen med personen, og det er da viktig å hente inn informasjon og danne spørsmål rundt dette.  Skal man få til en god samtale må man stille gode spørsmål og kurset deler inn spørsmålene i 3 kategorier:

The main question: handler om personen sin historie og hvilke utfordringer som er opplevd. Hvilke valg ble tatt og hvorfor?

The second question: Hvilke erfaringer de har og karrieren til personen, også informasjon om selskapet.

Third question: Her spør man om råd, og anbefalinger om hva man burde gjøre og lignende.

8. Langsiktige relasjoner

Når man er i arbeidslivet så møter man mange personer som er kollegaer, tidligere kollegaer og andre studievenner, og da er det viktig å holde kontakten og skape langsiktige relasjoner. Dette gjelder også mentor og andre profesjonelle personer. Man kan da utveksle E-postadresse og telefonnummer om man ikke har gjort det. Følge hverandre på LinkedIn og prøve å holde kontakten på andre måter. Ifølge kurset så vil man om man har hatt kontakt med en mentor så er det viktig å takke for hjelpen/ takke for at man tar tid til å ha en samtale. Skal man kontakte mentor senere så må man introdusere seg kort på nytt, gi en kort oppdatering og gi en grunn på hvorfor man kontakter mentoren igjen.

Oppsummering

Dette kurset går enkelt gjennom hvordan man skal ta kontakt og hvordan man skal oppføre seg på ikke bare LinkedIn med som en profesjonell person. Når jeg gikk gjennom kurset så fikk jeg en følelse at LinkedIn ikke blir brukt nok, og at det burde bli mer benyttet.  

Kilde:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/111679/hva-er-linkedin-og-hvordan-bruker-jeg-det-?lang=no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *